Przychodnie Weterynaryjne Pod Centaurem

Ewa Gliszczyńska Pęczek     - lekarz weterynarii  zajmuje się interną małych zwierząt, dermatologią, anestezjologią ,chorobami ptaków,laboratorium,

Grzegorz Pęczek                  - lekarz weterynarii specjalista chirurg, specjalista radiolog absolwent Wydziału Medycyny Weterynaryjnej SGGW w Warszawie, brał udział w wielu konferencjach i warsztatach poświęconych chirurgii i ortopedii, dermatologii, położnictwa, kardiologii i anestezjologi weterynaryjnej . Zajmuje się chirurgią, ortopedią, interną, anestezjologią, badaniami usg i rtg, endoskopią (bronchoskopią, gastroskopią, colonoskopią, cystoskopią). 

Magdalena Puzio Ulanowska - lekarz weterynarii, absolwentka Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie; 

Aleksandra Wójcik                 - lekarz weterynarii współpracuje z nami wykonuje Echo serca i konsultacje kardiologiczne.

Anna Talarowska                   - technik weterynarii; studentka Wydziału Nauk o Zwierzętach SGGW w Warszawie